ESPACE PRESSE

30/01/2023

Réponse de l’ONEE au sujet du déversement des eaux usées dans l’Oued Tizguite Ville d’Ifrane

27/01/2023

بخصوص حادث على مستوى ورش ترميم وتجديد قنوات التطهير السائل بمدينة الناظور

26/01/2023

بخصوص أداء فواتير خدمة الماء الصالح للشرب بمدينة بني انصار إقليم الناظور

Suite >>  

Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Irrigation 2020-2027 (PNAEPI 20-27) dans la presse